ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨCBẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP

Những Điều Khoản Cần Chú Ý Trong Hợp Đồng Mua Bán Khi Đầu Tư Biệt Thự Biển


Hợp đồng mua bán biệt thự biển (HĐMBBT)quy định thời hạn bàn giao biệt thự biển Vinpearl như thế nào. Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài nào không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều Nhà đầu tư vô cùng quan tâm.

Hợp đồng mua bán biệt thự biển (HĐMBBT)quy định thời hạn bàn giao biệt thự biển Vinpearl như thế nào. Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài nào không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều Nhà đầu tư vô cùng quan tâm.

1. HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự biển Vinpearl như thế nào?

Khi khách hàng mua biệt thự biển Vinpearl của Vingroup, Khách hàng sẽ được Chủ đầu tư thông báo và cam kết về thời hạn bàn giao.

Về thời hạn bàn giao Biệt Thự: Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Biệt Thự vào Ngày Bàn Giao Dự Kiến quy định trong HDMB BT hoặc ngày khác sớm hoặc muộn hơn tối đa 60 ngày, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

Cụ thể: khoản 3.1 Điều 3 HĐMB BT quy định: Trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác, Các Bên đồng ý rằng Bên Bán có thể tổ chức thực hiện việc bàn giao chính thức Biệt Thự cho Bên Mua vào đúng Ngày Bàn Giao Dự Kiến hoặc một ngày trong khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày trước hoặc sau Ngày Bàn Giao Dự Kiến (“Ngày Bàn Giao Thực Tế”). Ít nhất mười bốn (14) ngày trước Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua thông báo nhận bàn giao (“Thông Báo Nhận Bàn Giao”).”

2. Nếu CĐT bàn giao biệt thự biển Vinpearl trễ thì có chế tài nào không?

Về chế tài khi CĐT chậm bàn giao Căn hộ:

Trả cho Bên Mua tiền lãi chậm bàn giao: nếu quá ngày đến hạn phải bàn giao Biệt Thự, Bên Bán vẫn chưa bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua, Bên Bán phải trả cho Bên Mua tiền lãi chậm bàn giao được tính trên tổng số tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán cho thời gian chậm bàn giao Biệt Thự với lãi suất 0,05%/ngày.

Cụ thể: Mục 1.1, Phụ Lục 4 của HĐMBBT, “Nếu Bên Bán không tổ chức thực hiện việc bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán của mình theo Hợp Đồng này thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua một khoản tiền lãi được tính bằng Lãi Suất Quá Hạn trên tổng số tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán cho khoảng thời gian tính từ ngày thứ sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến Ngày Bàn Giao Thực Tế”.

Yêu cầu chấm dứt HĐMBBT: Nếu quá chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến, Bên Bán vẫn chưa bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua, thì:

(i) Bên Mua có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng; và
(ii) Bên Bán có trách nhiệm thanh toán cho Bên Mua:

(a) Mọi khoản tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán cho Bên Bán liên quan đến Biệt Thự; và
(b) khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% (tám phần trăm) tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán; và
(c) tiền lãi chậm bàn giao được tính trên tổng số tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán tính từ ngày sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến ngày chấm dứt Hợp Đồng với lãi suất 0,05%/ngày.

Cụ thể tại Mục 1.2, Phụ lục 4 của HĐMBBT quy định: “Mặc dù có quy định tại Mục 1.1 nói trên, trong trường hợp Ngày Bàn Giao Thực Tế vượt quá chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán của mình theo quy định tại Hợp Đồng này, thì Bên Mua có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng và Bên Bán có trách nhiệm thanh toán cho Bên Mua các khoản sau:

(i) mọi khoản tiền đã được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán liên quan đến Biệt Thự;
(ii) khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% (tám phần trăm) tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán; và
(iii) khoản tiền lãi tính bằng Lãi Suất Quá Hạn trên tổng tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán tính từ ngày sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến ngày chấm dứt Hợp Đồng này”.

Tiếp tục thực hiện HĐMBBT và yêu cầu Bên Bán trả lãi chậm bàn giao với lãi suất 0,05%/ngày trên tổng số tiền Bên Mua đã trả cho Bên Bán cho khoảng thời gian tính từ ngày thứ sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến Ngày Bàn Giao Thực Tế: Nếu Bên Mua không gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng của Bên Mua quy định tại Mục 2 nêu trên (tức là từ ngày thứ 91 tính từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến). Theo đó, Các Bên đồng ý rằng:

(i) Bên Mua đã chấp thuận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và gia hạn thời gian bàn giao Biệt Thự cho Bên Bán cho đến khi Bên Bán hoàn thành Biệt Thự đủ điều kiện để bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng;
(ii) Bên Mua sẽ nhận bàn giao Biệt Thự đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong Thông Báo Nhận Bàn Giao và việc bàn giao Biệt Thự được thực hiện theo các quy định về giao nhận Biệt Thự nêu trong Hợp Đồng;

Cụ thể: Tại Mục 2 của Phụ Lục 4 quy định: “Trong trường hợp Bên Mua không gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng của Bên Mua quy định tại Điều 1.2 của Phụ lục này thì Các Bên đồng ý rằng:

(i) Bên Mua đã chấp thuận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và gia hạn thời gian bàn giao Biệt Thự cho Bên Bán cho đến khi Bên Bán hoàn thành Biệt Thự đủ điều kiện để bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này;
(ii) Bên Mua sẽ nhận bàn giao Biệt Thự đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong Thông Báo Nhận Bàn Giao và việc bàn giao Biệt Thự được thực hiện theo các quy định về giao nhận Biệt Thự nêu trong Hợp Đồng này;

Quy định về việc Bên Bán phải trả tiền phạt do chậm bàn giao như quy định tại Mục 1.1 nói trên vẫn tiếp tục được áp dụng.”

Như vậy, để đầu tư không rủi ro và tránh tình trạng “há miệng mắc quai” khi đầu tư biệt thự biển, Nhà đầu tư cần chú ý đến 2 yếu tố: HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào? Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài nào không? Chúc khách hàng có quyết định đầu tư thành công!

Để được nhận tài liệu đầy đủ về các dự án biệt thự biển Vinpearl, Quý khách hàng và Nhà đầu tư vui lòng để lại thông tin tại BOX LIÊN HỆ, chúng tôi sẽ gửi tài liệu đầy đủ để quý khách tham khảo. Hoặc có thể gọi trực tiếp HOTLINE 0902.104.909  để được tư vấn chuyên sâu và đầy đủ nhất về các dự án biệt thự nghỉ dưỡng của Vinpearl đang trển khai.

Tham Khảo chi tiết biệt thự Biển Vinpearl nha trang : http://tanthoidai.com.vn/biet-thu-bien-vinpearl-nha-trang-l-s-10-nam-ban-gia-goc-7220.html​


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TIN NỔI BẬT

THÔNG TIN TỔNG QUAN TÒA GS6 - PHÂN KHU THE MIAMI

THÔNG TIN TỔNG QUAN TÒA GS6 - PHÂN KHU THE MIAMI

GS6 là tòa căn hộ có vị trí đẹp nhất trong 5 tòa căn hộ thuộc phân khu The Miami, sở hữu 2 mặt view thoáng và vị trí kết nối di chuyển ra đường Lê Trọng Tấn hay tiếp cận nhanh chóng với các Đại tiện ích của khu đô thị. Dưới đây là một số thông tin cơ bản của tòa GS6.


TIN MỚI NHẤT

Liên hệ